Η διεθνοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων

Paper in Honorific Edition uoadl:1016487 385 Read counter

Original Title:
Η διεθνοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Δ.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Private international law
Pages (from-to):
395-410
The digital material of the item is not available.