Η καταγγελία συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) και διαιτητικών αποφάσεων (ΔΑ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1016520 315 Read counter

Original Title:
Η καταγγελία συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) και διαιτητικών αποφάσεων (ΔΑ)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καζάκος, Άρις Γ.
Main subject category:
Labour Law
Keywords:
Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Δίκαιο Καταγγελίας, Διαιτησία, Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο
Pages (from-to):
457-506
The digital material of the item is not available.