Η καταδίκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διακόψει την παράνομη απεργία και να παραλείψει αυτή στο μέλλον

Paper in Honorific Edition uoadl:1016531 367 Read counter

Original Title:
Η καταδίκη της συνδικαλιστικής οργάνωσης να διακόψει την παράνομη απεργία και να παραλείψει αυτή στο μέλλον
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λεβέντης , Γεώργιος Α.
Main subject category:
Labour Law
Other subject categories:
Law of Obligations
Industrial property
Pages (from-to):
507-530
The digital material of the item is not available.