Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1016536 339 Read counter

Original Title:
Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ληξουριώτης , Ιωάννης Δ.
Main subject category:
Labour Law
Keywords:
Δίκαιο Σωματείων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
Pages (from-to):
531-552
The digital material of the item is not available.