Το δικαίωμα πληροφόρησης των συμβουλίων εργαζομένων και η υπερόρια εφαρμογή του (άρθρο 13 παρ. 1 και 2 Ν. 1767/1988)

Paper in Honorific Edition uoadl:1016563 184 Read counter

Original Title:
Το δικαίωμα πληροφόρησης των συμβουλίων εργαζομένων και η υπερόρια εφαρμογή του (άρθρο 13 παρ. 1 και 2 Ν. 1767/1988)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Main subject category:
Labour Law
Keywords:
Διαιτησία
Pages (from-to):
569-618
The digital material of the item is not available.