Η ιστορία της Ρώμης και του ρωμαϊκού δικαίου στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά νομικά εγχειρίδια

Paper in Honorific Edition uoadl:1019737 202 Read counter

Original Title:
Η ιστορία της Ρώμης και του ρωμαϊκού δικαίου στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά νομικά εγχειρίδια
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πιτσάκης , Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
Roman Law
Other subject categories:
Roman history
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
399-436
The digital material of the item is not available.