Η πορεία ενός δογματικού αστικολόγου μέσα από τα πορίσματα της ιστορικής και της συγκριτικής θεώρησης των θεσμών

Paper in Honorific Edition uoadl:1019746 73 Read counter

Original Title:
Η πορεία ενός δογματικού αστικολόγου μέσα από τα πορίσματα της ιστορικής και της συγκριτικής θεώρησης των θεσμών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Deliyiannis, J.
Main subject category:
Civil Law
Other subject categories:
Comparative law
Pages (from-to):
475-490
The digital material of the item is not available.