Η αρχή της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1019747 149 Read counter

Original Title:
Η αρχή της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
491-524
The digital material of the item is not available.