Το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας (the right of publicity)

Paper in Honorific Edition uoadl:1019750 126 Read counter

Original Title:
Το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας (the right of publicity)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Main subject category:
Constitutional Law
Other subject categories:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
547-566
The digital material of the item is not available.