Η μητριαρχία και μερικές επιβιώσεις της κατά τους ιστορικούς χρόνους

Paper in Honorific Edition uoadl:1021117 333 Read counter

Original Title:
Η μητριαρχία και μερικές επιβιώσεις της κατά τους ιστορικούς χρόνους
Languages of Item:
Greek
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Main subject category:
History of Law
Other subject categories:
Roman Law
Pages (from-to):
99-138
The digital material of the item is not available.