Λανάρια (μεγάλα)

Artifact uoadl:110426 293 Read counter

Insertion number:
435
Name:
Λανάρια (μεγάλα)
Date submitted:
19710101
Geographical region:
Μεσσηνία
Town / Village:
Κάμπος
Source:
Δωρεά
Donator:
Αικατερίνη Μοσχολέα
Material:
Metal
Wood
Kind:
Εργαλείο χειροτεχνίας
Description:
Είδος μεγάλης μεταλλικής βούρτσας ή χτενιού για το ξάσιμο του μαλλιού.
Usage:
Χρησιμοποιώντας δύο λανάρια και δουλεύοντας με αντίθετες κινήσεις καθαρίζονται από υπολείμματα, ξεμπλέκονται και παραλληλίζονται οι ίνες του μαλλιού, έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για γνέσιμο. Υπήρχαν δύο ειδών λανάρια, τα μικρά και μεγάλα. Με τα μεγάλα ξεμπέρδευαν το μαλλί και κατόπιν το μαλάκωναν με τα μικρά.
Keywords:
Χερόχτενα
Χειρόκτενα

1


2


3