Ζυγός (μικρογραφία)

Artifact uoadl:111392 314 Read counter

Insertion number:
754
Name:
Ζυγός (μικρογραφία)
Date submitted:
19680101
Source:
Δωρεά
Material:
Wood
Kind:
Εργαλείο γεωργικό
Description:
Μέρη: ζυγός, ζεύγλα, ζευγολενία.

1