Κτήματα

Subfolder uoadl:123803 265 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
665.3
Extent:
69 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος, Πανεπιστήμιο, λογαριασμός, δεύτερη εξαμηνία, μετοχές, Φραγκίσκος Πυλαρινός, καθηγητής, δάνειο, υποθήκη, βιβλιοθήκη, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, υπηρεσίες, χρέος, τόκοι, δωρεά, Νικηφόρος Καλογεράς, καθηγητής, οφειλή, κρατήσεις, Βιομηχανική Τράπεζα, Αττική, Βοιωτία, νομάρχης, αναφορά, παράπονα, Πανεπιστήμιο, πλατεία, ουρητήρια, μιασματικές αναθυμιάσεις, μιάσματα, υγεία, βλάβη, κήποι, βελτιώσεις, Τελωνείο Πειραιώς, υλικά, Σιναία Ακαδημία, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, οικοδόμημα, ανέγερση, επιτροπή, σύσταση, Δημήτριος Στρούμπος, χώροι, ελλείψεις, αιτήματα, Αθήνα, δήμαρχος, υδροδότηση, φωτισμός, Πανεπιστημιακό Ταμείο, ασφάλεια, Υπουργείο Στρατιωτικών, Χημείο, Φυσιογραφικό Μουσείο, ανοικοδομήσεις, σχέδια, εκθέσεις, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, προβλήματα, ελλείψεις, οικοδομικές εργασίες, επεκτάσεις, αναφορές, βροχές, υγρασιά, βλάβες, Ιωάννης Ζωχιός, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητές, οικονομική επιτροπή, συμφωνία, Δ. Δογαρόπουλος, πρόταση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, φωταέριο, σωληνώσεις, κίνδυνος, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Αντώνιος Παπαδάκης, οικία, μεταρρυθμίσεις, προϋπολογισμός, δαπάνες, τοιχοδομία, ξυλοδομία, κονιάματα, οικοδομικές εργασίες
The digital material of the item is not available.