Αξιολόγηση της επίδρασης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας σε πειραματικό μοντέλο φλεγμονής κατά τη διάρκεια της κύησης

Doctoral Dissertation uoadl:1305798 111 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-04-04
Year:
2014
Author:
Πολύζου Ηλέκτρα
Dissertation committee:
Καθηγητής Κασσάνος Δημήτριος
Original Title:
Αξιολόγηση της επίδρασης ανοσοτροποποιητικής θεραπείας σε πειραματικό μοντέλο φλεγμονής κατά τη διάρκεια της κύησης
Languages:
Greek
Summary:
Current knowledge on the participation of angiopoietin-2 (Ang-2) in the
inflammatory process and on the importance of bacterial endotoxins (LPS) in the
induction of preterm delivery (PTD) led us to investigate the role of Ang-2/LPS
interplay in the pathogenesis of PTD. At a first stage, Ang-2 was measured at
the end of the first trimester of pregnancy in the serum of 50 women who
delivered prematurely; of 88 women well-matched for age and parity who
delivered full-term; and of 20 non-pregnant healthy women. Ang-2 was greater in
pregnant than in non-pregnant women. The time until delivery was shorter among
those with Ang-2 greater than 4ng/ml (odds ratio for delivery until week 34; p:
0.040). To further investigate the role of Ang-2 for PTD, an experimental model
of PTD induced by the intraperitoneal injection of LPS in mice was used. Ang-2
was administered intraperitoneally before LPS on day 14 of pregnancy. When
Ang-2 was administered before the LPS diluent, all mice delivered full-term.
However, administration of Ang-2 prior LPS accelerated further the time until
delivery. Sacrifice experiments showed that the effect of Ang-2 was accompanied
by decrease of the penetration of Evans Blue in the embryos and by increase of
its penetration in maternal tissues. In parallel, the concentration of tumour
necrosis factor-alpha in the maternal circulation, in fetal tissues and in the
placentas was significantly decreased. Results indicate that Ang-2 accelerated
the phenomena of PTD induced by LPS. This is related with deprivation of fetal
perfusion.
Keywords:
Angiopoietin - 2, Preterm labor, Endotoxin, Mice, TNFα
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
219
Number of pages:
113
document.pdf (2 MB) Open in new window