Βιοχημική διερεύνηση δεικτών φλεγμονώδους αποπτωτικής διαδικασίας στη συστηματική κυκλοφορία και μελέτη γενετικών πολυμορφισμών σε γυναίκες με ενδοπυελική ενδομητρίωση

Doctoral Dissertation uoadl:1305872 563 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-06-27
Year:
2016
Author:
Κελλάρης Βασίλειος
Dissertation committee:
Καθηγητρια Ευαγγελια Κυσκουνη
Original Title:
Βιοχημική διερεύνηση δεικτών φλεγμονώδους αποπτωτικής διαδικασίας στη συστηματική κυκλοφορία και μελέτη γενετικών πολυμορφισμών σε γυναίκες με ενδοπυελική ενδομητρίωση
Languages:
Greek
Summary:
Έχει δειχθεί από μελέτες ότι νεαρές γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν σημαντικά
μειωμένη ροή αίματος στα αγγεία τους (FMD: Flow-mediated dilation που μετρά
την αγγειοδιαστολή που προκαλείται στα αγγεία από τη δράση του μονοξειδίου του
αζώτου ύστερα από μια περίοδο ισχαιμίας- εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο
αγγειοδιαστολή) σε σύγκριση με υγιή άτομα μάρτυρες, ενώ το πάχος της κοινής
καρωτίδας (ccIMT) δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν
ότι οι νέες γυναίκες με ενδομητρίωση, αν και δεν έχουν ακόμη δομικές αλλαγές
στα αγγεία τους, έχουν μια λειτουργική ζημιά στο ενδοθήλιο των αγγείων.
Η ενδοθηλιακή αυτή δυσλειτουργία οφείλεται στην μειωμένη παραγωγή μονοξειδίου
του αζώτου από ενδοθηλιακά κύτταρα και θεωρείται ένα πρώιμο συμβάν της
αθηροσκλήρωσης που προηγείται αθηροσκληρωτικών μεταβολών στο αγγειακό τοίχωμα
(Ross, 1999). Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η διαταραχή του FMD είναι
προάγγελος για καρδιαγγειακά συμβάντα, δείχνοντας μια θετική συσχέτιση με
παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η
δυσλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η καθιστική συμπεριφορά και
η φλεγμονή Simons et al., 1999 Li et al., 2000, Lee et αl., 2001, Felmeden et
al., 2003, Quyyumi, 2003). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η διαταραχή του FMD
είναι προγνωστικός δείκτης για καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα
ανεξάρτητα των παραδοσιακών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και του score
Framingham. Έτσι φαίνεται πως οι νέες γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν
περισσότερο υποκλινική αθηροσκλήρωση και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για
μελλοντικές καρδιαγγειακές επιπλοκές σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.
Βάση μελετών έχει δειχθεί ότι σε νέες γυναίκες με ενδομητρίωση, ακόμη και αν
απουσιάζουν δομικές αλλαγές στα αγγεία τους, η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία έχει
ήδη συμβεί.
Keywords:
Ενδομητρίωση, Γενετικοί πολυμορφισμοί, Απόπτωση, Βιοχημική διερεύνηση
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
309
Number of pages:
137
document.pdf (1 MB) Open in new window