Διερεύνηση της σχέσης αλλεργίας και λευχαιμίας στην παιδική ηλικία

Doctoral Dissertation uoadl:1306054 359 Read counter

Unit:
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-05-10
Year:
2013
Author:
Λαρίου Μαρία- Στέλλα
Dissertation committee:
Ελένη Πετρίδου (επιβλέπουσα), Δημήτριος Τριχόπουλος, Ευαγγελία Ξηρουχάκη
Original Title:
Διερεύνηση της σχέσης αλλεργίας και λευχαιμίας στην παιδική ηλικία
Languages:
Greek
Summary:
Background: Several reports point to inverse associations between allergies and
ALL; yet, no study has explored this link using both self-reported-data on
allergic history and biomarkers of atopic sensitization.
Methods: Clinical information was available for 252 out of 292 cases of
childhood (0-14 years) ALL, newly diagnosed across Greece over a 4.5 year
period as well as for 294 hospital controls. Allergen-specific-IgEs, as
markers of allergic predisposition, against 24 most prevalent respiratory and
food allergens, were determined, using an enzyme immunoassay procedure for 199
children with ALL and 113 controls.
Results: Self-reported-allergic history overall (OR: 0.49, 95%CI: 0.34-0.72)
and practically each one of its main components (respiratory, food, any other
clinical allergy) were strongly and inversely associated with ALL. Likewise,
the serum IgE inverse association was of the same magnitude (OR: 0.43, 95%CI:
0.22- 0.84) mainly contributed by food IgE (OR=0.39, 95%CI: 0.18-0.83).
Conclusion: Beyond the already established inverse association of allergic
history with childhood ALL, a same magnitude association is evident when
serologic markers of allergic predisposition are used as an alternative measure
of allergy.
Keywords:
Allergy , Food and respiratory allergens, IgE , Childhood, leukemia
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
657
Number of pages:
378
document.pdf (5 MB) Open in new window