Εφαρμογές του Gefitinib και συμπλόκων μικροεγκλεισμού Gefitinib- κυκλοδεξτρινών? Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμάκων και μελέτη της δράσης τους σε κυτταρικές σειρές συμπαγών όγκων της παιδικής ηλικίας

Doctoral Dissertation uoadl:1306317 102 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-05-16
Year:
2016
Author:
Χατζηαγαπίου Κυριακή
Dissertation committee:
Βασιλική Γέμου - Engesaeth Καθηγήτρια Παιδιατρικής
Original Title:
Εφαρμογές του Gefitinib και συμπλόκων μικροεγκλεισμού Gefitinib- κυκλοδεξτρινών? Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαρμάκων και μελέτη της δράσης τους σε κυτταρικές σειρές συμπαγών όγκων της παιδικής ηλικίας
Languages:
Greek
Keywords:
Tyrosine kinase inhibitors, Neuroblastoma, Glioblastoma, Cyclodextrins, EGFR
Index:
Yes
Number of index pages:
xxxiii-lxxi
Contains images:
Yes
Number of references:
467
Number of pages:
lxxi, 475

document.pdf
16 MB
File access is restricted.