Σύγκριση επιπολασμού και χαρακτηριστικών του Μεταβολικού Συνδρόμου των Ελληνίδων γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό

Doctoral Dissertation uoadl:1308298 104 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-07-01
Year:
2016
Author:
Κύρκου Γιαννούλα
Dissertation committee:
Επίκουρος Καθηγητής, Αττιλάκος Αχιλλέας
Original Title:
Σύγκριση επιπολασμού και χαρακτηριστικών του Μεταβολικού Συνδρόμου των Ελληνίδων γυναικών με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό
Languages:
Greek
Summary:
Backgraound: The Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is the most common
endocrinopathy affecting 4-8% of women in the reproductive age group. Multiple
studies indicate that women with PCOS are at increased risk for developing of
glucose intolerance or type 2 diabetes mellitus (T2DM) and therefore at risk of
having MetS as well. The prevalence of the metabolic syndrome (MetS) is high in
women PCOS. The prevalence shows a marked variation between countries and
ethnic groups, probably due to differences in diet, lifestyle and genetics
factors.
Purpose: The aim of this study was to estimate the prevalence, to evaluate the
characteristics of the MetS in Greek women with polycystic ovary syndrome
(PCOS) and to investigate the correlation of MetS with body mass index (BMI).
Methods: In a prospective controlled study, 230 Greek female patients with PCOS
and 155 age-matched healthy controls were enrolled. Diagnosis of PCOS was based
on the revised criteria of Rotterdam. Both groups were examined for MetS.
Diagnosis of MetS was based on the criteria of International Diabetes
Federation (IDF).
Results: The prevalence of the MetS was 12.6%, nearly 7-fold higher than the
controls. Elevated fasting plasma glucose (7.0% vs. 1.9%) and elevated
triglycerides (10.4% vs. 3.2%) were more frequent in the PCOS cohort (p <
0.05). Women with PCOS presented statistically higher BMI in comparison with
the controls (p < 0.001). Subsequently, the prevalence of MetS was estimated in
three groups: normal, overweight and obese subdivided according to BMI. The
PCOS obese women group showed statistically significant difference compared
with the healthy controls obese group (0.0% vs. 32.3%, p = 0.015).
Conclusion: In conclusion, this study showed high prevalence of MetS and
increased BMI in Greek PCOS women. In addition, it demonstrated the higher
prevalence of MetS in obese PCOS women in comparison with the controls. These
results are placing them at increased risk for cardiovascular disease and
diabetes in the future and underline the necessity of periodic screening,
appropriate diet and exercise program.
Keywords:
Polycystic Ovary Syndrome, Metabolic Syndrome, Prevalence, Characteristics, International Diabetes Federation
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
199
Number of pages:
170

document.pdf
2 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.