Φυσικές και τεχνητές χημικές ενώσεις ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Η επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου

Doctoral Dissertation uoadl:1308395 287 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2015-04-23
Year:
2015
Author:
Χατζηπαναγιώτου Ελπίδα
Dissertation committee:
Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη.
Original Title:
Φυσικές και τεχνητές χημικές ενώσεις ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Η επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου
Languages:
Greek
Keywords:
Chemical substances, Endocrine Disrupters, Phytoestrogens, Dioxins, Pesticides
Index:
Yes
Number of index pages:
6
Contains images:
Yes
Number of references:
136
Number of pages:
42

document.pdf
1 MB
File access is restricted.