Χορήγηση αργινίνης σε πρόωρα νεογνά και μέτρηση της καλπροτεκτίνης των κοπράνων ως δείκτη φλεγμονής του εντέρου

Doctoral Dissertation uoadl:1308413 98 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-01-22
Year:
2013
Author:
Πολυκάρπου Έλενα
Dissertation committee:
Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής ( επιβλέπων), Μαρίζα Τσολιά ,Βασιλική Παπαευαγγέλου
Original Title:
Χορήγηση αργινίνης σε πρόωρα νεογνά και μέτρηση της καλπροτεκτίνης των κοπράνων ως δείκτη φλεγμονής του εντέρου
Languages:
Greek
Summary:
Objective: To determine the potential effect of oral L-arginine supplementation
on intestinal inflammation in very low birth weight (VLBW) preterm infants, as
estimated by faecal calprotectin levels and the incidence and severity of NEC.
Study design: The study enrolled 83 VLBW neonates with birth weight  1500 g
and gestational age  34 weeks. In this double blind study 40 neonates received
daily oral L-arginine supplementation of 1.5mmol/Kg/day between the 3rd and
28th day of life and 43 neonates received placebo. Stool samples were collected
on days 3, 14 and 28 and calprotectin was measured by ELISA. Diagnosis and
classification of NEC were done according to modified Bells’ criteria.
Results/Conclusions: Faecal calprotectin values significantly decreased with
increasing postnatal age in both groups (p=0.032) but this is not related to
arginine supplementation. No adverse effects were observed in neonates
receiving arginine supplementation. The incidence of NEC stage III was
significantly lower in the arginine supplemented group (2.5% vs 18.6%,
p=0.030). The mortality of NEC is lower in the group receiving arginine
supplementation (0% vs 9.3%, p=0.045). Enteral L-arginine supplementation seems
to reduce the severity and mortality of NEC.
Keywords:
Necrotizing enterocolitis, Nitric oxide, Calprotectin, Arginine, Preterm neonates
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
219
Number of pages:
123

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.