Χορήγηση σενθακίνης και κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε παιδιατρικό χοίρειο μοντέλο αιμορραγικής καταπληξίας

Doctoral Dissertation uoadl:1308416 88 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-03-01
Year:
2016
Author:
Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης
Dissertation committee:
Σιαφάκα Ιωάννα
Original Title:
Χορήγηση σενθακίνης και κρυσταλλοειδούς διαλύματος σε παιδιατρικό χοίρειο μοντέλο αιμορραγικής καταπληξίας
Languages:
Greek
Summary:
Background: Hemorrhage is a frequent event in hospital and prehospital
settings. The aim of the present study is to investigate whether centhaquin
improves 24-hour survival and reduces the total volume of required fluids in an
established model of swine hemorrhagic shock.
Material and methods: Twenty-five pigs were instrumented and subjected to
hemorrhagic shock. The animals were randomly allocated in two experimental
groups, the control (vehicle) (n=10) and the centhaquin group (0.015 mg/kg),
(n=10); all animals received Lactated Ringer's solution in the resuscitation
phase until their mean arterial pressure reached 90% of the baseline. A sham
group (n=5) was added a posteriori to mimic the hemodynamic profile of the
centhaquin group.
Results: The total amount of fluids in the control and the sham group was
significantly higher when compared to that of the centhaquin treated animals
(p<0.001). All ten animals in the centhaquin group survived for 24 hours,
whereas only three animals survived in the control group and one animal in the
sham group (p=0.002).
Conclusions: Centhaquin 0.015 mg/kg, administered in the fluid resuscitation
phase resulted in lower volume of fluids and better survival compared to
control and sham operated animals.
Keywords:
Shock, Centhaquin, Resuscitation, Fluids, Survival
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
233
Number of pages:
160

document.pdf
3 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.