Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού για την εκτίμηση της επιβίωσης των ωοθυλακίων πριν και μετά την κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού

Doctoral Dissertation uoadl:1308418 132 Read counter

Unit:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2015-12-07
Year:
2015
Author:
Σοφούδης Χρυσόστομος
Dissertation committee:
Καθ.Ο.Γρηγορίου,Καθ. Δ. Μπότσης, Αν.Καθ. Ν. Βλάχος
Original Title:
Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού για την εκτίμηση της επιβίωσης των ωοθυλακίων πριν και μετά την κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού
Languages:
Greek
Summary:
The annual incidence rate of cancer is estimated more than 11.000 patients in
UK in the age group of 15-40 years old, which corresponds to 4% of all cancer
patients. The diagnosis of cancer is followed by devastating consequences for
the patients themselves and their families in this age group. Although the
treatment of cancer is of crucial significance, it should also examine the
impact of the disease on fertility at the time of diagnosis and the damages
caused from the surgical treatment, chemotherapy or radiotherapy. (Royal
College of Obstetricians and Gynecologists, 2007)
The gynecological cancer, the prevention and treatment, as well as the
prevention of fertility in young women who are affected with the consequences
of cancer remain the gold standard of the gynecologists. Infertility, whether
temporary or permanent and premature menopause are common complications of the
therapeutic approaches of cancer. The anticipated increase of the incidence of
gynecological cancer in ever younger patients has led the medical community to
specific efforts towards the prevention of fertility both through surgical
practice and also through cryobiology, this scientific field, which studies the
effect of low temperatures on living organisms. Namely cryobiology in terms of
assisted reproduction, enables the process of cryopreservation of gametes,
embryos and ovarian tissue.
Keywords:
Cryopreservation of ovarian tissue, Retransplantation, Chemotherapy, Radiotherapy, Hormonaltherapy
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
110
Number of pages:
208

document.pdf
9 MB
File access is restricted.