Η Κοινωνική κατασκευή της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής: Η περίπτωση της Ελλάδας, 1996-2009.

Doctoral Dissertation uoadl:1308611 734 Read counter

Unit:
Deparment of Political Science & Public Administration
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Deposit date:
2011-05-26
Year:
2011
Author:
Γαλαριώτης Ιωάννης
Dissertation committee:
Μιχάλης Τσινισιζέλης. Καθηγητής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Ιωακειμίδης. Καθηγητής.Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Κώστας Υφαντής. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Original Title:
Η Κοινωνική κατασκευή της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής: Η περίπτωση της Ελλάδας, 1996-2009.
Languages:
Greek
Summary:
From 1996 to 2009, Greek foreign policy regarding Turkey's European perspective has been formulated from the social norms that had been diffused in EU level as well as within the Greek society.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Keywords:
Social Constructivism, Foreign Policy, Turkey's European Perspective, Social Norms, Peaceful Settlement of Disputes
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
630
Number of pages:
389
document.pdf (2 MB) Open in new window