Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Doctoral Dissertation uoadl:1309279 713 Read counter

Unit:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-12-10
Year:
2012
Author:
Καραλέμας Νικόλαος
Dissertation committee:
Ομότιμος Καθηγητής Σπυρίδων Λέκκας (Επιβλέπων), Καθηγητής Γεώργιος Στουρνάρας, Καθηγητής Δημήτριος Παπανικολάου
Original Title:
Ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων του ανατολικού Ταϋγέτου και της Μάνης και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης
Languages:
Greek
Summary:
The objectives of this thesis are the geological and hydrogeological
investigation of issues associated with the aforementioned water bodies. This
research aims at the detailed analysis and understanding of the operation of
these systems, with the intention of forming suitable suggestions for their
appropriate exploitation, without changing their quality or quantitative
status, in ways that can be integrated to the sustainable development of the
region.
A large part of this thesis focuses on the operation of the karstic springs,
because they are related to the most important part of the water bodies of the
area of study, i.e. the extended karstic rocks of eastern Taygetos. For this
reason, extensive fieldwork was conducted, aiming at the determination of the
recharge area of the springs, at the interpretation of their operation
mechanism, at the periodic measurements of the most important springs and at
the determination of various hydrochemical parameters of their waters. Τhe
values of the recession coefficients, which derived from the analysis of the
hydrographs of the springs, range from 0,001 d-1 to 0,0204 d-1.
For the area of Xerovouna, the infiltration coefficient of the carbonate rocks
of the unit of Mani was calculated to reach approximately 50%.
Keywords:
Springs, Infiltration coefficient, Hydrograph, Taygetos, Mani
Index:
Yes
Number of index pages:
vii, xx
Contains images:
Yes
Number of references:
233
Number of pages:
xxx, 413
document.pdf (268 MB) Open in new window