Ποιοτική κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης των Μεσογείων Αττικής

Doctoral Dissertation uoadl:1309281 539 Read counter

Unit:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Library of the School of Science
Deposit date:
2013-01-11
Year:
2013
Author:
Ihyane Bouazza
Dissertation committee:
Σπυρίδων Λέκκας Καθηγητής ΕΚΠΑ (Επιβλέπων), Στυλιανός Λόζιος Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Εμμανουήλ Δασενάκης Καθηγητής ΕΚΠΑ
Original Title:
Ποιοτική κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης των Μεσογείων Αττικής
Languages:
Greek
Summary:
The quality of the groundwater, both karstic and alluvial, of the aquifer basin
of the Mesogeia region, has deteriorated, mainly due to intense anthropogenic
activities. This has led to increased concentrations of various ions, such as
nitrates and trace elements (chromium, zinc, cadmium and lead). The intrusion
of the sea water in the region is also an important source of increased ion
concentrations such as Cl-, Na+, SO42-, etc.
As part of this study, samples were taken from both underground and surface
waters. 268 sampling points were selected (136 boreholes and 132 wells) from
groundwater sources, and one spring (Lombardas). Surface waters were sampled
from seven points along the hydrographic network from Eleftherios Venizelos
International Airport to the area of Vravrona. Finally, samples were also taken
from surface waters near the national
highway (Attiki Odos) during rainfall season.
Sixteen (16) hydrochemical parameters were studied: pH, EC (electrical
conductivity), T (oC) (water temperature), Ca2+, Mg2+, Na +, K+, Cl-, NO3-,
NO2-, SO42-, HCO32-, Fe (total), Mn2+, Zn2+ and Cr (total and hexavalent). The
samples of the water currents were also in situ measurements of pH, electrical
conductivity and water temperature, along with laboratory chemical analyses of
the following chemical data. Eleven (11) hydrochemical parameters were studied:
pH, EC, Cl-, NO3-, NO2-, NH4+, NH3, PO43-, Zn2+, Pb2+ and Cr (total).
Laboratory analyses of the following were studied from the samples taken from
near the highway network: Cr (total), Zn2+, Pb2+ and Cd2+.
Keywords:
Ground water quality, Pollution of aquifers, Hydrochemistry of groundwater, Mesogeia, Anthropogenic pollution
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
88
Number of pages:
336
document.pdf (122 MB) Open in new window