Ακτινοβολίες: ο κίνδυνος για την υγεία

Postgraduate Thesis uoadl:1309913 207 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-01-29
Year:
2013
Author:
Ζιώτη Γεωργία
Supervisors info:
Πρωτόπαπα Ευαγγελία, καθηγήτρια
Original Title:
Ακτινοβολίες: ο κίνδυνος για την υγεία
Languages:
Greek
Summary:
Radiation is energy produced naturally or artificially and it’s divided into
two major categories:
a) Ionising that their energy is sufficient to cause ionization of atoms of
matter, to break chemical bonds and cause biological damage.
b) Non- ionizing whose energy does not cause ionization, however, affects the
cells electrically, chemically and thermally causing damage or beneficial
effects.
Ionizing radiation in large doses causes acute phenomena and death, while lower
doses have deterministic effects that may occur even after generations. Also
pollutes the ecosystem. It’s considered among the relatively mild carcinogens.
Non- ionizing radiation has not proven that it can cause irreversible damage.
For some of its types are suspected to be carcinogenic. At the environment
causes phenomena associated with climate change.
The delineation for radiation is designed to protect citizens and professionals
from exposure to it. The World Health Organization has set exposure limits for
each spectral type of radiation. Radiation systems seek to provide security,
while preserving the benefits of using radiation and governed by the principles
of dose constraint, optimization and documentation.
Exposure limits should be combined with the principles of documentation,
optimization, and prudent avoidance. The radiation protection covers not only
exposure that results from the handling of sources of radiation, which are
known and planned, but also emergency exposure situations and exposure to
natural radiation sources. Compliance with the limits is controlled by
government agencies.
Keywords:
Ionizing radiation, Non ionizing radiation, Effects after exposure to radiation, Protection from radiation, Health risks from radiation
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
49
Number of pages:
75

document.pdf
1 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.