Διαφορές στα χαρακτηριστικά της δύσποιας μεταξύ ασθενών με καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια

Postgraduate Thesis uoadl:1310624 446 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2012-08-10
Year:
2012
Author:
Τζούρου Ευδοξία
Supervisors info:
Φιλιππάτος Γεράσιμος
Original Title:
Διαφορές στα χαρακτηριστικά της δύσποιας μεταξύ ασθενών με καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια
Languages:
Greek
Keywords:
Dyspnea, Acute Heart Failure, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Evatuation
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
80
Number of pages:
78

document.pdf
973 KB
File access is restricted.