Έλεγχος μετανάστευσης ουσιών απο συσκευασία πολυπροπυλενίου σε γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος και πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία

Postgraduate Thesis uoadl:1311426 111 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-02-14
Year:
2014
Author:
Δημακόπουλος Ορέστης
Supervisors info:
Αν. Καθ. Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη
Original Title:
Έλεγχος μετανάστευσης ουσιών απο συσκευασία πολυπροπυλενίου σε γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος και πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία
Languages:
Greek
Summary:
The package acts as a precautionary for food from various risks (e.g. microbial
contamination, oxidation, discoloration, quality degradation), while
simultaneous helps handling,transport, storage and generally contribute to the
prolongation of shelf life. The materials that are used for packaging and are
intended to come into contact with them are not suitable for human consumption.
Their main preplanned use and functionality is contact with the food. This
contact can have adverse effects on human health due to migration.
This research focuses on migration that could arise from polyethylene packaging
on wafer with milk chocolate coating. A migration test took place in conditions
that are prescribed by the legislation concerning packaging materials. The
results reported no trace of migration between packaging and food.
Keywords:
Migration, Packaging, Polypropylen, Hormone disruptors, Inks
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
17
Number of pages:
33

document.pdf
720 KB
File access is restricted only to the intranet of UoA.