Η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάσει του φύλου τους

Postgraduate Thesis uoadl:1311507 356 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2015-11-25
Year:
2015
Author:
Μπουμπάρη Δέσποινα
Supervisors info:
Επίκουρος καθηγητής Οικονομίδης Ιγνάτιος
Original Title:
Η διερεύνηση της επίδρασης της παχυσαρκίας στις μεταβολικές παραμέτρους της καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε πρόσφατα διαγνωσθέντες και ρυθμισμένους υπερτασικούς ασθενείς βάσει του φύλου τους
Languages:
Greek
Summary:
The aim of the study was to investigate the effect of obesity on
metabolic parameters of cardiorespiratory fatigue recent
regulated and diagnosed hypertensive patients based on their gender.
In all patients, a maximum cardiopulmonary test
fatigue (CPET), on a bicycle ergometer using one protocol
with gradually increasing project.
Subjects exercised until the symptoms of fatigue, a feeling of discomfort
chest or shortness of breath hinder further examination. All patients
during exercise were related electrocardiograph 12
kidnapping resulting in the continuous monitoring of heart rate.
  The results of our study we conclude that the exercise test
They are able to give us important information through the exercise of
obesity. We confirmed that obesity is associated with triglycerides, the
heart rate, the percent achieved load and absolute
oxygen consumption for the male population, while for the female population
Obesity is associated with maximal oxygen consumption in absolute and
relative value.
For the general population based on the BMI result in:
Obesity is associated with triglycerides and relative to body
oxygen consumption weight.
Finally, obesity is associated with smoking for women only, while
obtained cardiac work related to sex in the total population.
Keywords:
Obesity, Cardiopulmonary exercise test, Hypertension, Sex
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
104
Number of pages:
79
document.pdf (1 MB) Open in new window