Μελέτη της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές

Postgraduate Thesis uoadl:1312486 123 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2012-10-04
Year:
2012
Author:
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Supervisors info:
Καθ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης
Original Title:
Μελέτη της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές
Languages:
Greek
Summary:
The importance of IGF-1 isoforms in cellular proliferation in muscle is well
known. In recent years, despite the fact many published data correlate isoforms
with several cancer types, there are still researchers which reject isoforms
existence.
Here we present a new tool for measurement expression levels, highly specific
to mRNA of IGF-1 isoforms. The results from 13 human cell lines (11 cancerous
and 2 normal) reveal a differential expression pattern depending on cell line.
In addition we present how this pattern changes under several treatments, where
the unique role of E peptide is revealed.
Keywords:
IGF-1 isoforms, IGF-1 Ea, IGF-1 Eb, IGF-1 cancer, MGF E peptide
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
29
Number of pages:
17

document.pdf
698 KB
File access is restricted.