Παρακολούθηση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος. Διαφορές μεταξύ εκείνων που έλαβαν θρομβόλυση και όσων υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Postgraduate Thesis uoadl:1313294 372 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2016-05-18
Year:
2016
Author:
Καλύβα Σοφία
Supervisors info:
Αναπληρωτής καθηγητής Ραλλίδης Λουκιανός , Καρδιολόγος Παππάς Χρήστος, Καρδιολόγος Καρατζάς Δημήτριος
Original Title:
Παρακολούθηση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος. Διαφορές μεταξύ εκείνων που έλαβαν θρομβόλυση και όσων υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.
Languages:
Greek
Summary:
Summary
Introduction: Myocardial infarction with ST-T segment elevation (STEMI)
represents a
challenging condition for the physician. Early diagnosis and treatment
determine the
prognosis of these patients.
Purpose and methods: In this prospective, non-interventional study, 120
patients with the
suspicion of acute myocardial infarction were recorded. In all patients,
clinical
characteristics as well as treatment were recorded and underwent coronary
angiography
(with or without revascularization). The purpose of the study was to present
the patients
characteristics as well as the therapeutic management of STEMI patients.
Results: 28.3% of the patients enrolled had a myocardial infarction while
unstable angina
11.9% and 11.9% acute coronary syndrome. In 30.1% of patients, the
electrocardiogram
had no ST-T abnormalities while in 14% had signs of myocardial infarction.
25.3% of
those patients underwent thrombolysis, 44.8% angioplasty and 11.5% underwent
Coronary artery bypass grafting.
Conclusion: STEMI represents a significant entity that requires the cooperation
of many
different health units. Clinical examination, symptoms and the presence of
infrastructure
Keywords:
STEMI, NON STEMI, PCI, Thrombolysis, Therapy
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of references:
351
Number of pages:
108

document.pdf
1 MB
File access is restricted.