Παράγοντες κινδύνου για την μετεγχειρητική εμφάνιση delirium

Postgraduate Thesis uoadl:1313316 488 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2013-01-14
Year:
2013
Author:
Μανδραπήλια Αντωνία
Νικολαΐδου Παρασκευή
Φιλιπποπούλου Αναστασία
Supervisors info:
Ε. Λύκουρας
Original Title:
Παράγοντες κινδύνου για την μετεγχειρητική εμφάνιση delirium
Languages:
Greek
Summary:
Delirium is a complex neuropsychiatric condition that occurs quite frequently
in surgical patients.
The object to evaluate the profile of postopertive delirium symproms ,the
factors affecting the delirium,the response of delirium and each individual
delirium symptom seperately to medication and finally the factors associated
with the response of delirium to medication.The sample included 30
inpaitentsthat had undergone surgery.The tools used were
CAM,DRS-R-98,IQCODE,CS-GDS,CIRS.For the data nalysis the SPSS software package
was used.The most frquently observed symptoms were hallucination. Also, 80% of
the patients responsed to medication and 60% of them achieved full recovery.
Significant improvement showed on symptoms of sleep disturbance and attention
disorder.Least eliminatioin showed on symptoms of long -term memory
disorder,impaired sleep-wake cycleand ipaired short term memory.In our study
the prolonged waiting time for the surgery,the depression ,severe
cormobidity,thepolypharmacy,the total duration of smoking and the pre-existing
dementia were the most significaln risk faactors for the development of
delirium. Depression,serious comorbidity .and pre-existing dementia were the
most significant factors that effect the response of delirium to treatment and
were statistically significantly associated with severe delirium.
Keywords:
Delirium, Dementia, Postoperative delirium, Risk factors, Response
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
131
Number of pages:
80

document.pdf
1 MB
File access is restricted.