Προσαρμογή του ενδοθηλίου των καρωτίδων σε ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με το λιπιδαιμικό προφίλ και το κάπνισμα

Postgraduate Thesis uoadl:1313661 429 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2014-08-28
Year:
2014
Author:
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Supervisors info:
Καθηγητής Ιγνάτιος Οικονομίδης
Original Title:
Προσαρμογή του ενδοθηλίου των καρωτίδων σε ηλικιωμένους ασθενείς σε σχέση με το λιπιδαιμικό προφίλ και το κάπνισμα
Languages:
Greek
Summary:
Object: Object of this essay is the investigation of the relationship between
the thickness of the inner middle coat of the carotids with the levels of
lipids and the smoking in patients aged > 60 years.
Material and Methods : 146 persons became successively part of this essay aged
from 60 to 82 years old, with an average age 68 +-5,4 years. The patients
consisted successive patients from the outpatient cardiology department of the
Teaching General Hospital “ATTIKON”. A clinical test was performed on the
studied persons which included the record of the patients’ somatometric data.
The blood pressure was measured on basis of the international instructions.
Information was collected related to smoking. The examined persons were divided
in groups of currently smokers, ex-smokers and non smokers. Questionnaires were
completed referring to the examinees’ medical history which contained the
existence or not of a coronary heart disease , disease of carotids, vascular
stroke, diabetes mellitus, hypertension and dyslipidemia. A family medical
history was also completed which included the existence of coronary heart
disease, in the examined patient’s family. The laboratory tests’ results were
also recorded from the patients’ medical file.
Results : As regards with smoking, the thickness of the inner middle coat of
carotids was different according to the patient’s smoking habits (p=0,027).
That is, the non smokers had IMT 1,343 +-0,023, the former smokers 1,358+-0,031
and the current smokers 1,352+-0,029. Furthermore, the former and current
smokers had a higher IMT compared with the non-smokers (All p < 0,05). As
regards with the levels of LDL, a marginal positive correlation was
statistically found between IMT and LDL levels (r= 0,153, p=0,064). As regards
with the levels of triglycerides , a marginal positive correlation was
statistically found between IMT and the levels of triglycerides (r=0,154,
p=0,06), while HDL was related strongly negatively with the thickness of the
inner-middle coat (r=0,396, r<0,001).
Conclusion : The existence of hypertension, the smoking, the hypercholesteremia
and the family medical history are correlated regardless of the thickness of
the inner-middle coat in this exact aging group of > 60 years’ old patients.
The checking of the thickness of the inner middle coat consists a reliable
index and a useful tool for the detection of the atherosclerotic process even
in patients aged > 60 years.
Keywords:
Aged patients, Smoking, Lipidemic profile, Atherosclerosis, Carotid artery
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
39
Number of pages:
36
document.pdf (1 MB) Open in new window