Η ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων στην αφερεγγυότητα του εργοδότη

Postgraduate Thesis uoadl:1315252 449 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Deposit date:
2016-10-17
Year:
2016
Author:
Καραδήμα Δήμητρα
Supervisors info:
Δ. Λαδάς
Original Title:
Η ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων στην αφερεγγυότητα του εργοδότη
Languages:
Greek
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
Number of pages:
76 σ.

$theFile.get('fileName')

File access is restricted.

 


attachments.zip
227 KB
File access is restricted.