Η Εφορία ως Δημόσια Υπηρεσία πρώτης γραμμής (street-level bureaucracy) και η σχέση της με τους πολίτες.

Postgraduate Thesis uoadl:1315449 482 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Deposit date:
2008-01-15
Year:
2008
Author:
Αλεξοπούλου Σοφία
Supervisors info:
Καλλιόπη Σπανού. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Original Title:
Η Εφορία ως Δημόσια Υπηρεσία πρώτης γραμμής (street-level bureaucracy) και η σχέση της με τους πολίτες.
Languages:
Greek
Summary:
This research describes the taxing agencies as street-level bureaucracies.
Taken into account this fact and due to their "forced character" -because these
public organizations have to collect the taxes- we try to understand how is
influenced the relationship which these taxing agencies develop with the
citizens.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Keywords:
Bureaucracy
Street-level bureaucracy
Taxing agency
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
50
Number of pages:
130
document.pdf (1009 KB) Open in new window