Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae

Postgraduate Thesis uoadl:1316118 447 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Library of the School of Science
Deposit date:
2013-02-14
Year:
2013
Author:
Βασιλαράκη Βασιλεία-Βάσω
Supervisors info:
Αμ. Καραγκούνη-Κύρτσου Καθηγ. (Επιβλέπουσα), Τζ. Τζανακάκη Καθηγ. Επιστημινική Υπέυθυνη του ΕΚΑΜ
Original Title:
Ανάπτυξη νέας πολλαπλής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (multiplex PCR) για τη μοριακή τυποποίηση των οροτύπων του Haemophilus influenzae
Languages:
Greek
Summary:
This study presents a multiplex PCR assay for the simultaneous detection of the
five Haemophilus influenzae serotypes (a, c, d, e and f) in clinical samples of
patients with meningitis/bacteremia due to that microorganism (blood,
cerebrospinal fluid). The sensitivity and the specificity were calculated to
100o/o. The overall effectiveness permits the rapid, accurate and inexpensive
detection of the five H. influenzae serotypes directly in clinical samples. It
is potentially a valuable tool for diagnosis and epidemiological monitoring of
disease due to H. influenzae.
Keywords:
Multiplex PCR , H. influenzae , Serotypes , Clinical samples
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
80
Number of pages:
85
document.pdf (2 MB) Open in new window