Από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Postgraduate Thesis uoadl:1316375 345 Read counter

Unit:
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Library of the School of Science
Deposit date:
2015-12-07
Year:
2015
Author:
Σταμπόλας Ιωάννης
Supervisors info:
Θ. Ζαχαριάδης Καθηγητής (Επιβλέπων), Δ. Πόταρη Αναπλ. Καθηγήτρια , Γ. Ψυχάρης Λέκτορας
Original Title:
Από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Languages:
Greek
Summary:
Trigonometric numbers and trigonometric functions consist a very important
topic in secondary education because of their various applications both in
mathematics and physics. As the understanding of the concept of trigonometric
functions seems to be arduous, the educational research has focused on the
investigation of the degree of understanding of other concepts that are
prerequisite, such as the radian, the trigonometry of the right triangle, the
trigonometric circle and the concept of function as well as the connections
between them. In the present research, a digital tool has been developed in
order to be used as a cognitive tool that would help students experiment,
reframe and broaden the knowledge they had acquired in school lessons. Through
the tool’s use the difficulties related to the understanding of the
aforementioned concepts as well as possible interrelated issues have come in
the foreground.
Keywords:
Trigonometric numbers, Trigonometric functions
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
55
Number of pages:
70
document.pdf (1 MB) Open in new window