Βακτηριακή ποικιλότητα σε βιομηχανικό προζύμι: εναλλαγές και αλληλεπιδράσεις των μικροβιακών πληθυσμών στο χρόνο

Postgraduate Thesis uoadl:1316492 184 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Library of the School of Science
Deposit date:
2013-01-28
Year:
2013
Author:
Θεοχάρη Αικατερίνη
Supervisors info:
Καραγκούνη Αμαλία Καθηγήτρια (Επιβλέπουσα), Διαλλινάς Γεώργιος Λέκτορας, Χατζηνικολάου Δημήτριος Λέκτορας
Original Title:
Βακτηριακή ποικιλότητα σε βιομηχανικό προζύμι: εναλλαγές και αλληλεπιδράσεις των μικροβιακών πληθυσμών στο χρόνο
Languages:
Greek
Summary:
In this study, a bacterial diversity of two different Greek traditional
sourdoughs were investigated. The microbial composition of the traditional
sourdoughs was characterized by qualitative and quantitative specification of
microorganisms in combination with the genotypic identification methods
including BOX-PCR. Bacteria from Greek sourdoughs belonged to the genera
Lactobacillus, Enterococcus, Acetobacter, Stenotrophomonas with the species of
Lactobacillus siliginis, Acetobacer malorum and Stenotrophomonas maltophilia
as the most frequently isolated. Statistical analysis of the identification
data indicated that the microbial composition of sourdoughs is mainly affected
by the stage of process and the time of sampling. In conclusion, BOX-PCR proved
to be a powerful tool for studying the LAB diversity in traditional fermeted
foods such as sourdough.
Keywords:
Sourdough, Lactic acid bacteria, Yeast, Microbial Diversity, BOX-PCR
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
143
Number of pages:
108
document.pdf (2 MB) Open in new window