Γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη - Ευρυτανίας

Postgraduate Thesis uoadl:1316638 501 Read counter

Unit:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-10-25
Year:
2011
Author:
Καλογεράς Αλέξης
Supervisors info:
Χαμπίκ Μαρουκιάν Καθηγητής Επιβλέπων,
Original Title:
Γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη - Ευρυτανίας
Languages:
Greek
Summary:
In the present graduate thesis, the geomorphological study of the
«Karpenisiotis» river area is realized in order to determine the evolutionary
stage that the drainage system undergoing.
Initially, the geography of the study area is described, emphasizing on the
geomorphological characteristics, geology, tectonics, climate, flora and fauna.
Next, the quantitative analysis of the hydrographical network of the river is
assessed, with the help of G.I.S. software applications, fieldwork on site and
observation.
The study area is mountainous, the uplift is continuous with intense down
cutting. The geomorphological evolutionary stage of the study area is to early
maturity.
Finally, an alluvial terrace (presumably of climatic origin) was mapped at
scale of 1:10.000. It was probably deposited during the last ice period and was
followed by erosion due to climate change, during the Late Pleistocene –
Holocene period.
Keywords:
Karpenisiotis, geomorphological, river, Horton, terrace
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
43
Number of pages:
158
document.pdf (22 MB) Open in new window