Έλεγχος δράσης βιοενεργών ουσιών Aκτινοβακτηρίων έναντι παθογόνων (κλινικών) μικροοργανισμών

Postgraduate Thesis uoadl:1317535 158 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-07-22
Year:
2011
Author:
Μαμούχα Σταυρούλα
Supervisors info:
Αμαλία Καραγκούνη-Κύρτσου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Γεώργιος Διαλλινάς Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Χατζηνικολάου Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Original Title:
Έλεγχος δράσης βιοενεργών ουσιών Aκτινοβακτηρίων έναντι παθογόνων (κλινικών) μικροοργανισμών
Languages:
Greek
Summary:
General: Actinomyces produce 2/3 of antibiotics commercially used and 80% of
them are produced from Streptomyces.
Aim: The purpose of this work was to examine bioactive compounds produced from
environmental strains of Streptomyces against clinical isolates and to compare
the bioactivity of 14 strains with anibiotic discs suggested by the Committee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)
Materials and methods: 17 bioactive Streptomyces were selected and tested
against clinical isolates (Staphylococcus, Enterococcus, Nocardia,
Mycobacterium Other Than Tuberculosis-MOTT, Mycobacterium tuberculosis complex,
Proteus, E. coli, Klebsiella και Pseudomonas) by Agar Diffusion Method on
Mueller-Hinton Agar.
Results: From the selected strains 2 inhibited two clinical isolates of
Staphylococcus, 13 inhibited 10 clinical strains of Nocardia and 13 inhibited 6
strains of MOTT. No growth inhibition was noticed on Gram negative bacterium.
Bioactive compounds activity was similar to that of antibiotic used. Some
stains made bigger diameter zone of inhibition from the commercially used
antibiotics.
Keywords:
Antibiotics, Streptomyces, Clinical strains, Bioactivity test, Mycobacterium
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
123
Number of pages:
vii, 152
document.pdf (4 MB) Open in new window