Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli που έχουν απομονωθεί σε υδάτινα περιβάλλοντα

Postgraduate Thesis uoadl:1318567 126 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-07-11
Year:
2012
Author:
Παπατζιτζέ Όλγα
Supervisors info:
Δρ. Αμαλία Δ. Καραγκούνη – Κύρτσου (επιβλέπουσα) Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δρ. Γεώργιος Διαλλινάς Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Δημήτριος Χατζηνικολάου Επίκ. Καθηγητής
Original Title:
Μελέτη της βιοποικιλότητας στελεχών E. coli που έχουν απομονωθεί σε υδάτινα περιβάλλοντα
Languages:
Greek
Summary:
Escherichia coli strains are members of human and animal gut’s natural flora.
They are often isolated from water sources contaminated by sewage outlets.
Chlorination is a commonly used disinfection procedure for drinking waters. The
aim of the study was to determine the genetic diversity of E. coli cells from
chlorinated and non-chlorinated water samples and possible clone similarities
among strains, according to geographical distribution and exposure to chlorine.
101 water samples were collected from chlorinated swimming pools and mains
waters from all over the country and the Marathon lake. 117 strains were
isolated (ISO/ EN 9308-1: 2000). Enterobacterial Repetitive Intergenic
Consensus sequence polymerase chain reaction (ERIC PCR), was chosen as the
molecular method. 105 fingerprinting patterns were analyzed by Phylip 3.6.1.
Analysis Software and gave 15 genotypes. 12 ERIC types consisted of strains
originating from various geographical regions. This fact indicates distribution
of these strains in more than one area. 7 ERIC types consisted of only or
mainly strains isolated from chlorinated samples, indicating the possibility of
a new clone formation resistant to chlorine. The clustering of E. coli strains
according to geographical distribution and exposure to chlorine indicates the
creation of clones and possibly their dispersion around the country.
Keywords:
Biodiversity, E. coli, Water samples, ERIC-PCR, Chlorination
Index:
Yes
Number of index pages:
1-3
Contains images:
Yes
Number of references:
181
Number of pages:
V, 140
document.pdf (41 MB) Open in new window