Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής μικροοργανισμών σε πρότυπο σύστημα κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων

Postgraduate Thesis uoadl:1318727 195 Read counter

Unit:
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-03-06
Year:
2012
Author:
Γεωργιάδη Αικατερίνη
Supervisors info:
Χατζηνικολάου Δημήτριος Επικ. Καθηγ.
Original Title:
Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής μικροοργανισμών σε πρότυπο σύστημα κομποστοποίησης αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων
Languages:
Greek
Summary:
The succession and the spatiotemporal distribution of microbial populations
during composting was always a field of intense scientific interest. Firstly
because of the need to understand the way microbial communities evolve and
secondly for the development of biotechnological applications which are going
to contribute to the improvement of the environment and to the sustainable
development.
The main goals of this thesis, is the distribution of microbial population
during the whole procedure and the control of suitability and effectivity of
the compost process. Samples were collected from a typical windrow composting
system during an 136- days processing period, situated in the “ Selection of
Recyclable Materials Center” of Elefsina. The initial material was a mixture of
domestic biodegradable waste, paper clay from “ BIOHARTIKI” industry placed in
Aspropyrgos and green waste. Microbial succession was examined combining
typical microbial and molecular methods. A standard procedure of sampling of
the compost and selective substrates were used for the enumeration of bacteria,
yeasts and fungi. Temperature and moisture were measured during the composting
process. Finally were designed and applied soil – compost microcosm systems and
were examined the dominant’s bacterium of the compost process growth.
The experimental procedures revealed among all, that in composting systems were
the range of temperatures and moisture is quite mild, microbial population
varies while predominating a single bacterial strain with biotechnological
attributes such as phenol biodegradation and a pathogenic fungus.
Keywords:
Compost, Waste, Diversity, Microorganisms, Biodegradation
Index:
Yes
Number of index pages:
10-12
Contains images:
Yes
Number of references:
70
Number of pages:
107

document.pdf
2 MB
File access is restricted only to the intranet of UoA.