Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6

Postgraduate Thesis uoadl:1318941 39 Read counter

Unit:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-07-15
Year:
2011
Author:
Δημόπουλος Λάμπρος
Supervisors info:
Γεωργιάδης Παναγιώτης Καθηγ.
Original Title:
Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6
Languages:
Greek
Summary:
Τhis present work aims to approach issues related to the transition from IPv4
to IPv6. First
Of all there is a a reference to the elements that make imperative the
transition from one protocol to another by making references tothese
protocolls.After there is an analysis of the structure and operation of the
IPv6 protocol.It is being an extensive reference and analization to the
structure of an IPv6 address. In Chapter 3 we examine the mechanisms that will
lead to a safe transfer from one protocolto another.Finally,in the chapters 4
and 5 there are references related to safety issues about IPv6 protocol.
Keywords:
Transition, Router, Addressing, Protocol, Safety
Index:
Yes
Number of index pages:
1
Contains images:
Yes
Number of references:
5
Number of pages:
87
document.pdf (1 MB) Open in new window