Μη Διαλογικά Συστήματα Απόδειξης στην Κρυπτογραφία Ζευγμάτων και Εφαρμογές στις Ομαδικές Υπογραφές

Postgraduate Thesis uoadl:1319006 102 Read counter

Unit:
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-07-30
Year:
2012
Author:
Ζαχαρίας Θωμάς
Supervisors info:
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Άρης Παγουρτζής (επιβλέπων)
Original Title:
Μη Διαλογικά Συστήματα Απόδειξης στην Κρυπτογραφία Ζευγμάτων και Εφαρμογές στις Ομαδικές Υπογραφές
Languages:
Greek
Summary:
In this thesis, we initially provide a general introduction to pairing-based
cryptography, consisting of the presentation of the established methods for
constructing and computing a pairing and some of the most fundamental
pairing-based schemes and protocols. We then focus on the analysis of the
seminal Groth-Sahai system for the construction of efficient non-interactive
NIWI and NIZK proofs. Finally, we examine
the applications of the Groth-Sahai proof system to group signature schemes and
especially their contribution to achieving the required security properties
without random oracles.
Keywords:
Pairing, Cryptography, Groth-Sahai, Group, Signatures
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
182
Number of pages:
177
document.pdf (1 MB) Open in new window