Σολιτονικού τύπου λύσεις των αβελιανών και μη αβελιανών θεωριών su(2) με παραβιασμένη τη συμμετρία βαθμίδας ΜΜΕΤΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Postgraduate Thesis uoadl:1319737 397 Read counter

Unit:
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-09-19
Year:
2011
Author:
Κατσιμίγα Γαρυφαλλία
Supervisors info:
Ξ. Μαϊντάς, Φ. Δίακονος, Γ. Διαμάντης
Original Title:
Σολιτονικού τύπου λύσεις των αβελιανών και μη αβελιανών θεωριών su(2) με παραβιασμένη τη συμμετρία βαθμίδας ΜΜΕΤΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Languages:
Greek
Summary:
We consider the classical dynamics of the $U(1)$- and $SU(2)$- Higgs field
theories, using multiple scale perturbation theory. In the spontaneously broken
phase, we explore the possible solutions assuming small perturbations of the
Higgs field about its vacuum expectation value in each case. In the case of the
abelian $U(1)$ theory we derive a non linear Schr\"{o}dinger equation for both
the Higgs and the gauge field, and discuss solutions in the form of dark and
bright solitons. In the case of the $SU(2)$-Higgs theory, soliton solutions are
found to be unstable and we seek solutions in the form of plane waves. We show
that non-linear plane wave solutions can only be stable if the Higgs amplitude
is an order of magnitude smaller than the gauge field amplitude. In this case
the mass parameter of the Higgs field possesses some bounds which may be of
relevance in the search for the Higgs particle at LHC.
Keywords:
Gauge-theories, Higgs, Multiple-scales, Soltions, Stability
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
17
Number of pages:
60
document.pdf (643 KB) Open in new window