Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές

Postgraduate Thesis uoadl:1319918 390 Read counter

Unit:
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-05-02
Year:
2012
Author:
Βαρελτζή Φωτεινή- Θεανώ
Supervisors info:
Φώτιος Σιάννης Λέκτορας, Νικόλαος Παπαδάτος Αναπλ. Καθηγ., Χαράλαμπος Δαμιανού Καθηγ.
Original Title:
Σύγκριση μοντέλων για την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης με διακεκομμένες παρατηρήσεις πιθανόν πληροφοριακές
Languages:
Greek
Summary:
In survival data analysis there is plenty of statistical models used to
interpret censored survival data. Our aim is to describe three different
statistical methods in order to face such data. The information that could be
extracted from censored data, as well as the number of censored observations
could be of great significance. In this thesis, we investigate the attitude and
results of these models on specific simulated data with different percentages
of right censored data each time, in order to make assumptions about the
suitability of each method. The inferences we make depend on criteria that have
already been declared.
Keywords:
Survival analysis, Informative censoring, Sensitivity analysis, Proportional hazards model, Inverse probability weighting
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
8
Number of pages:
VIII,119
document.pdf (1 MB) Open in new window