Σύνθεση και μελέτη δομής συναρμοτών παραγώγων φουρανονών. Ενώσεις συναρμογής τους με Ga (ΙΙΙ), Gd (ΙΙΙ), Co (ΙΙ) και Cu (ΙΙ)

Postgraduate Thesis uoadl:1319998 320 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-11-22
Year:
2012
Author:
Δεκαρίστου Γεωργία
Supervisors info:
Αναπλ. Καθηγητής Ιω. Μαρκόπουλος (επιβλέπων), Επικ. Καθηγητής Σπ. Κοϊνης, Λέκτορας Π. Παρασκευοπούλου
Original Title:
Σύνθεση και μελέτη δομής συναρμοτών παραγώγων φουρανονών. Ενώσεις συναρμογής τους με Ga (ΙΙΙ), Gd (ΙΙΙ), Co (ΙΙ) και Cu (ΙΙ)
Languages:
Greek
Summary:
In the present essay we study the synthetic methods for the preparation of
furanone derivatives, which exhibit biological properties. The structure of
these compounds was confirmed using elemental analysis, UV-Vis, IR and 1H NMR
spectra.
We examined the coordination compounds of these molecules with the ions
Ga(III), Gd(III), Co(II) and Cu(II). The proposed structures of the products
are elucidated through elemental analysis, UV-Vis, IR, 1H NMR spectra and
magnetic susceptibility data.
Keywords:
Furanones, Coordination compounds, Biological properties, Tetronic acid, Dioxolanedione
Index:
Yes
Number of index pages:
5
Contains images:
Yes
Number of references:
81
Number of pages:
107
document.pdf (1 MB) Open in new window