Σύνθεση και χαρακτηρισμός ομοπολυπεπτιδίων και συμπολυπεπτιδίων της ιστιδίνης

Postgraduate Thesis uoadl:1320036 181 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Library of the School of Science
Deposit date:
2012-07-13
Year:
2012
Author:
Ζαφείρης Αχιλλέας
Supervisors info:
Ερμόλαος Ιατρού Αναπλ. Καθηγ.(Επιβλέπων)
Original Title:
Σύνθεση και χαρακτηρισμός ομοπολυπεπτιδίων και συμπολυπεπτιδίων της ιστιδίνης
Languages:
Greek
Summary:
Purpose of this thesis was the synthesis of the N-carboxy-anhydride of
histidine, monomer of the ring opening polymerization of this biologically
important amino acid. Histidine-based polypeptides show remarkable
characteristics due to the imidazole group of histidine which is pH
responsive. Successful synthesis of histidine N-carboxy-anhydride was
accomplished, confirmed by infrared spectroscopy (IR) and nuclear magnetic
resonance (NMR).The N-carboxy-anhydride of lysine with two different protecting
groups has also been successfully synthesized , in order to obtain copolymers
of them with histidine. Such block copolymers can be used for drug
encapsulation and controlled release. Homopolymers of histidine and also
copolymers of histidine with lysine and polyethylenoxide were synthesized using
n-hexylamine and dimethylamine as initiators. High vacuum techniques in
combination with argon inert atmosphere techniques , provided pure solvents,
reagents and resulting polymers.
Keywords:
Polypeptides, Histidine, Polymerization, N carboxy anhydrides, Biocompatible
Index:
No
Number of index pages:
6-8
Contains images:
No
Number of references:
106
Number of pages:
117

document.pdf
1 MB
File access is restricted.