Το ζήτημα της δημοσιότητας στο leasing κινητών και ακινήτων. Συσχετισμός και με αντίστοιχα ζητήματα δημοσιότητας σε άλλα παρεμφερούς λειτουργίας μορφώματα.

Postgraduate Thesis uoadl:1323772 173 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Deposit date:
2003-05-30
Year:
2001
Author:
Μορφόπουλος Σοφοκλής
Supervisors info:
Φ. Δωρής, Β. Βάθης
Original Title:
Το ζήτημα της δημοσιότητας στο leasing κινητών και ακινήτων. Συσχετισμός και με αντίστοιχα ζητήματα δημοσιότητας σε άλλα παρεμφερούς λειτουργίας μορφώματα.
Languages:
Deutsche
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
No
document.pdf.pdf (1 MB) Open in new window

 


attachments.zip
89 KB
File access is restricted.