Διαδικτυακή εφαρμογή για εσωτερική δόμηση και επικοινωνία εταιρειών διοργάνωσης παιδικών εκδηλώσεων

Graduate Thesis uoadl:1324160 163 Read counter

Unit:
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
Library of the School of Science
Deposit date:
2015-10-22
Year:
2015
Author:
Καζής Βασίλης
Supervisors info:
Ιωάννης Ιωαννίδης, Δρ. Μαρία Ρούσσου
Original Title:
Διαδικτυακή εφαρμογή για εσωτερική δόμηση και επικοινωνία εταιρειών διοργάνωσης παιδικών εκδηλώσεων
Languages:
Greek
Summary:
This thesis proposes the creation of a web application which will be used for
for the internal organization of companies which organize children's events.
In order to develop the system the first phase was the requirements
elicitation, followed by a heuristic evaluation of similar systems, an analysis
of the requirements and recording of the specifications, system design and
lastly implementation and evaluation of the system by real users.
The implemented outcome was the 100% of the structural need requirements, the
90% of the necessary need requirements and the 50% of the desired need
requirements.
Keywords:
requirements, analysis, specifications, implementation, evaluation
Index:
Yes
Number of index pages:
5-6, 7-11
Contains images:
Yes
Number of references:
6
Number of pages:
246
document.pdf (14 MB) Open in new window